روغن عملیات حرارتی

روغن عملیات حرارتی با انتقال سریع حرارت ، جلوگیری از رسوب و انتقال حرارت یکنواخت کمک شایانی به صنایعی که با حرارت های بالا درگیر هستند ، می کند .

در حال نمایش یک نتیجه