روغن صنعتی سیالی است که معمولا از مواد پایه معدنی به دست می آید . این سیال برای به وجود آوردن لغزندگی بین سطوح مورد استفاده قرار می گیرد .

1-روغن های هیدرولیک
2-روغن زنجیر
3-روغن ماشین ابزار
4-روغن توربین
5-روغن های حرارتی
6-روغن پمپ
7-روغن کمپرسور هوا
8-روغن های دنده

1-ویسکوزیته : به ما کمک می کند با توجه به نوع موتور و درجه حرارت شهری که در آن مشغول به کار هستیم ، بهترین روغن را انتخاب کنیم .
2-قابلیت پاکسازی دوده و ذرات معلق
3-میزان کارکرد

گریس پایه لیتیم EP2 بهتام میتواند بهترین انتخاب شما باشد .